Wachtlijstsystematiek

Om de baanbezetting optimaal te houden, is ons aantal leden met volledig speelrecht maximaal 1.450. De wachtlijst voor een volledig lidmaatschap telt ruim 200 personen. Jaarlijks stromen er gemiddeld 75 tot 100 mensen uit. De systematiek voor toelating vanuit de wachtlijst is gebaseerd op de doelstellingen van het Beleidsplan 2024-2029 (Beleidsplan).  Hierbij gaat het vooral om ons noodzakelijke streven naar verjonging én om het zíjn en blíjven van een leden-baan waar familiebanden belangrijk zijn.

 

De systematiek van het toelaten van leden vanuit de wachtlijst is als volgt: 

  • De datum van aanmelding voor de wachtlijst bepaalt de plaats op de lijst waarin we vervolgens vier categorieën onderscheiden: dalurenleden/par 3-baanleden, familieleden/oudleden, mensen jonger dan 50 en overige personen. 
  • Voor drie van deze categorieën geldt een voorrangsregeling: 
    * Zodra er een plaats vrijkomt krijgt de eerste persoon op de wachtlijst een uitnodiging die sinds ten minste een jaar dalurenlid is of lid is van de par 3-baan.
    * Bij de tweede vrijvallende plaatst is het eerste oud-lid of iemand die deel uitmaakt van het gezin van een lid (1ste lijns-familie mits beide op hetzelfde adres wonen) aan de beurt. 
    * Bij de derde en vierde vrijvallende plaats nodigen we de eerste resp. tweede persoon op de lijst uit die jonger is dan 50 jaar. (De leeftijd op het moment van inschrijving is bepalend.) 
    * Bij de vijfde vrijvallende plaats benaderen we de eerste 50-plusser op de wachtlijst die niet binnen de bovengenoemde categorieën valt. 

 

Het aantal jeugdleden en par 3-baanleden kent geen maximum.

Jeugdleden die overgaan naar een jongeren-lidmaatschap blijven zonder onderbreking lid.