Al is uw homecourse nog zo geweldig…

Met het Golf Circle-initiatief hebben onze leden de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden op andere banen te spelen.

 

Welke vijf clubs doen mee aan de Golf Circle?

De Golf Circle is een initiatief van de golfclubs/banen Cromstrijen, De Turfvaert, de Belgische golfclub Millennium, De Goese golf en Princenbosch.

Wie kan deelnemen?

Deelname aan de Golf Circle is alléén mogelijk voor leden met speelrecht op de 18- respectievelijk 27 holesbaan van de aangesloten golfbanen. De deelname loopt parallel aan het kalenderjaar.

 

Wat kost de deelname?

Je betaalt € 49,50 per jaar aan Golfclub  Princenbosch. Er wordt geen korting verleend als deelname later in het lopend kalenderjaar wordt aangegaan. De deelnemers aan de Golf Circle kunnen, met een maximum van vier keer per jaar, op elk van de aangesloten banen spelen voor een vast greenfee tarief van €27,50. Het maakt daarbij niet uit of je 9 of 18 holes speelt. Dit vaste tarief geldt ook voor de weekenden.

 

Aanmelden voor de Golf Circle

Gebruik daarvoor het aanmeldformulier (klik hier) of meld je aan via de shop. Je gaat een overeenkomst aan met je eigen golfvereniging. Na aanmelding ontvang je een factuur voor deelname.

Na verzending van de factuur zal op je digitale NGF-pasje komen te staan 'Lidmaatschap Golf Circle'. Als de factuur niet binnen vier weken na ontvangst is voldaan, verdwijnt de extra tekst op je NGF-pasje tot er betaald is. De deelname wordt voor elk volgend jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 1 november schriftelijk of per email opzegt.

 

Starttijd reserveren

Je kunt ruim van tevoren telefonisch een starttijd reserveren. Voor meer informatie over reserveren en starttijden als pashouder van de Golf Circle, raadpleeg je de website van de betreffende club.

De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of de gewenste starttijd of startplaats gehonoreerd kan worden.

 

Identificeren bij bezoek

Op de ontvangende golfbaan identificeer je je met het digitale NGF-pasje waar ook 'Lidmaatschap Golf Circle' opstaat. Er kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs.

De ontvangende vereniging legt het bezoek vast in een registratiesysteem.

 

 Voor vragen, opmerkingen of klachten kun je bij het secretariaat van Princenbosch terecht.

 

NB:         

Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan wordt de deelname direct en zonder enige compensatie beëindigd.

 

Klik hier voor de voorwaarden en inschrijfformulier