teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Al is uw homecourse nog zo geweldig...

Elke golfer vindt het leuk om af en toe eens op een andere baan te spelen. Met het Golf Circle-initiatief bieden wij onze leden graag de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden op andere banen te spelen. En dat zonder er ver voor te moeten rijden, want de aangesloten golfbanen liggen alle in onze regio.

Met de deelname aan de Golf Circle kunt u vanaf 1 januari 2021 voor slechts € 22,50 per bezoek golfen bij deze aangesloten golfclubs.

Hieronder leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat.

Op onze website kunt u deze info en de spelregels ook terugvinden.

Welke clubs doen mee aan de Golf Circle?

De Golf Circle is een initiatief van de golfclubs/banen Cromstrijen, De Loonsche Duynen (voorheen Efteling), De Turfvaert en Princenbosch.

Wie kan deelnemen aan de Golf Circle?

Deelname aan de Golf Circle is alléén mogelijk voor leden met speelrecht op de 18- respectievelijk 27 holesbaan van de aangesloten golfbanen. De deelname loopt parallel aan het kalenderjaar.

Wat zijn de voordelen van deelname?

De deelnemers aan de Golf Circle kunnen, met een maximum van vier keer per jaar, op elk van de aangesloten banen spelen voor een vast greenfeetarief van slechts € 22,50 per bezoek. Het maakt daarbij niet uit of u 9 of 18 holes speelt. En, niet onbelangrijk, dit vaste tarief geldt ook voor de weekenden.


Wat kost de deelname?

U betaalt per jaar een bijdrage van € 49,50. Er wordt geen korting verleend wanneer deelname later in het lopend kalenderjaar wordt aangegaan.


Is er een maximum aantal leden per club dat deel kan nemen aan de Golf Circle?

Neen, ieder lid met speelrecht op de 18- resp. 27 holes baan van de aangesloten clubs kan zich aansluiten bij de Golf Circle.


Hoe kan ik mijn starttijd reserveren?

U kunt ruim van tevoren telefonisch een starttijd reserveren. Voor meer informatie over reserveren en starttijden voor u als pashouder van de Golf Circle, raadpleeg de website van de betreffende club.

De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of startplaats gehonoreerd kan worden.


Identificeren bij uw bezoek

Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw Golf Circle-pas en uw NGF-pasje. Er kan u gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs.

De ontvangende vereniging legt uw bezoek vast in een registratiesysteem.


Hoe kan ik mij aanmelden voor de Golf Circle?

Is de Golf Circle iets voor u? Aarzel dan niet en schrijf u dan nu direct in bij uw eigen golfbaan/vereniging! Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier op de website of meldt u zich aan bij de balie/shop.

U gaat dan een overeenkomst aan met uw eigen golfvereniging. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunt u bij het secretariaat van uw eigen club neerleggen.


Deelname 2021

Na aanmelding bent u deelnemer aan de Golf Circle voor het jaar 2021. Tenzij de deelname aan de Golf Circle voor 1 december van elk jaar schriftelijk of per email door u wordt opgezegd, wordt de deelname steeds stilzwijgend verlengd voor een jaar. 


Uitgifte van de Golf Circle-pas

Na aanmelding krijgt u van uw eigen golfclub de factuur voor uw deelname aan de Golf Circle.

U ontvangt uw Golf Circle-pasje direct na ontvangst van uw betaling. Indien de factuur niet uiterlijk binnen 4 weken na factuurdatum is voldaan, dan wordt uitgifte van het pasje opgeschort tot betaling is ontvangen.

 

NB:

Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan, wordt de deelname direct en zonder enige compensatie beëindigd.

 

Klik hier voor de voorwaarden en inschrijfformulier