teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Al is uw homecourse nog zo geweldig...

elke golfer vindt het leuk om af en toe eens op een andere baan te spelen.

Met het Golf Circle initiatief bieden wij onze leden graag de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden op andere banen te spelen. En dat zonder er ver voor te moeten rijden, want de aangesloten golfbanen liggen alle in onze regio.

Met het lidmaatschap van de Golf Circle kunt u vanaf 1 januari 2019 voor slechts € 20,- per bezoek golfen bij deze aangesloten golfclubs.

Hieronder leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat.

 

Welke clubs doen mee aan de Golf Circle?

De Golf Circle is een initiatief van de golfclubs/banen Cromstrijen, Efteling, De Oosterhoutse, Turfvaart en Princenbosch.

Wie kan lid worden van de Golf Circle?

Een lidmaatschap van de Golf Circle is alléén mogelijk voor full members, dus volwaardig speelgerechtigde leden voor 18 respectievelijk 27 holes van de aangesloten golfbanen. Het lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar.


Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

De leden van de Golf Circle kunnen, met een maximum van 4 keer per jaar, op elk van de aangesloten banen spelen voor een vast greenfee tarief van slechts € 20,-per bezoek. Het maakt daarbij niet uit of u 9 of 18 holes speelt. En, niet onbelangrijk, dit vaste tarief geldt ook voor de weekenden.

U heeft op de andere golfbanen dezelfde rechten als greenfeespelers op de betreffende baan (raadpleeg voor de rechten en plichten de website van de betreffende club).


Wat kost het lidmaatschap?

U betaalt per jaar een bijdrage van € 49,50. U kunt per begin van elk kwartaal toetreden. Er wordt geen korting verleend indien het lidmaatschap later in het lopend kalenderjaar wordt afgesloten.


Is er een maximum aantal leden per club dat deel kan nemen aan de Golf Circle?

Neen, ieder volwaardig speelgerechtigd lid van de aangesloten clubs kan zich aansluiten bij de Golf Circle.


Kan ik vooraf mijn starttijd reserveren?

Ja, u kunt maximaal vier weken van te voren een starttijd reserveren. Enkele golfbanen hanteren andere termijnen (raadpleeg hiervoor de website van de betreffende club). De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of startplaats gehonoreerd kan worden.


Identificeren bij uw bezoek

Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw Golf Circle-pas en uw NGF-pasje. Er kan u gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs.

De ontvangende vereniging legt uw bezoek vast in een registratiesysteem.


Hoe kan ik mij aanmelden voor de Golf Circle?

Is de Golf Circle iets voor u? Aarzel dan niet en schrijf u dan nu direct in bij uw eigen golfbaan/vereniging! Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier op de website of meldt u zich aan bij de balie/shop.

U gaat dan een overeenkomst aan met uw eigen golfbaan. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunt u bij het secretariaat van uw eigen club neerleggen.


Het lidmaatschap 2020

Na aanmelding bent u lid van de Golf Circle voor het jaar 2020. Tenzij het lidmaatschap van de Golf Circle voor 1 december van elk jaar schriftelijk of per email wordt opgezegd, wordt het steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.


Uitgifte van de Golf Circle pas

Na aanmelding krijgt u van uw eigen golfbaan de factuur voor uw lidmaatschap van de Golf Circle.

U ontvangt uw Golf Circle pasje direct na ontvangst van uw betaling.

NB: Bij misbruik en/óf het verlenen van medewerking daaraan, wordt het lidmaatschap direct en zonder enige compensatie beëindigd.

Klik hier voor de voorwaarden en inschrijfformulier