Einde lidmaatschap

Opzeggingen moeten volgens de statuten (artikel 5 lid 2) uiterlijk 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar (uiterlijk 31 oktober) te geschieden.
Met ingang van 1 januari 2012 is volgens de Wet van 26 november 2010 over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn lidmaatschappen het volgende van toepassing: het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid.