Operationeel Manager


Jan Goossens is de Operationeel Manager van Golfclub Princenbosch. Jan geeft leiding aan de professionele organisatie van de golfclub, waar ongeveer 50 personen in werkzaam zijn. Hij doet dat in nauwe samenwerking met zijn managementteam dat bestaat uit de het hoofd greenkeeping, de clubmanager, het hoofd administratie, de manager horeca, de manager keuken . 

 

De Operationeel Manager geeft uitvoering aan het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende jaarplannen van het bestuur en levert ook zelf bijdragen aan de beleidsvorming. De Operationeel Manager waarborgt samen met zijn collega’s de kwaliteit van de baan en de overige faciliteiten, de dienstverlening en de gastvrijheid voor leden en gasten.

Jan is bereikbaar via 06-411729898 en jangoossens@princenbosch.nl