teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Handicarts

Princenbosch beschikt over voldoende handicarts, in bruikleen gesteld door de Stichting Handicart. De handicarts zijn uitgerust met een GPS systeem. Hierdoor is het mogelijk voor handicartgebruikers om gedurende het gehele jaar te blijven spelen, ook wanneer de golfbaan nat is. Kwetsbare plekken zoals tees, greens, heide en ook natte fairways worden hierdoor beschermd. 

 

(Online) reserveren 

Allereerst dient men de procedure te doorlopen om zich aan te melden als lid van de Stichting Handicarts (zie de website Handicarts). 

Na ingelogd te zijn via mailadres en wachtwoord kunnen pashouders van de Stichting Handicart via de website ‘MijnHandicart’ of via de nieuwe handicart App een handicart reserveren. 

Bij aankomst op Princenbosch, kunt u zich bij de terminal aanmelden. Zodra het systeem de reservering herkent, wordt de gereserveerde handicart vrijgegeven. 

 

Niet-leden van de Stichting Handicart kunnen een handicart te reserveren via de shop op telefoonnummer 0161 - 43 18 11 optie 1. 

 

Facturatie van de handicart 

Elk gebruik van een handicart wordt geregistreerd en doorgegeven aan de gebruiker. Aan het begin van elke maand ontvangt de gebruiker een factuur met een totaaloverzicht van het gebruik in de voorgaande maand; neem bij fouten contact op met: secretariaat@handicart.nl

 

Het gefactureerde bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven van het rekeningnummer dat bij de Stichting Handicart bekend is. 

Indien de Stichting Handicart geen betaling heeft ontvangen, krijgt de betreffende gebruiker een e-mail met daarin een betaallink. Indien na twee weken geen betaling plaatsgevonden heeft en men heeft niet gereageerd op de betalingsherinnering, dan wordt de handicartpas gedeactiveerd. 

Vanaf dat moment kan men geen Handicart meer gebruiken tegen het gereduceerde tarief. 

Indien u door omstandigheden niet kunt spelen, dan verzoeken wij u uw reservering te annuleren. Deze rondes worden niet gefactureerd en men krijgt daar ook geen bericht over. 

 

Worden No-shows ook gefactureerd? 

Kan men onverhoeds niet spelen dan dient de reservering te worden geannuleerd. Deze reservering wordt niet gefactureerd. 

 

Reserveert de pashouder voor een medepassagier 

Men kan eenvoudig voor een medepassagier reserveren. Daarbij gelden de volgende regels: 

  • Is de medepassagier ook pashouder, dan dient men het pasnummer en de achternaam in te vullen. De kosten worden dan direct met de pashouder verrekend. 
  • Is de medepassagier geen pashouder, dan worden de kosten met de pashouder verrekend. 
  • Is er gereserveerd voor een medepassagier en speelt deze niet mee, dan dient de reservering door de pashouder geannuleerd te worden. Dit omdat anders de extra kosten in rekening worden gebracht. Men kan dan direct zelf een nieuwe reservering maken. 

 

Heeft u nog vragen over de werking van het systeem, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@handicart.nl 

 

Verzekering 

De handicarts zijn verzekerd. De gebruikers hebben bij schade een eigen risico van € 100,-. Ook de medepassagier is meeverzekerd. De schade altijd direct melden bij de shop en het schadeformulier daar invullen. 

Voor gebruikerskaarten en/of om lid te worden van de Stichting Handicart klik hier.

Handicart tarieven 2022

 

Tarief

Speler 1

Speler 2

Totaal

1 pashouder € 4,50 € 4,50
2 pashouders € 3,- € 3,- € 6,-
1 pashouder + 1 niet-pashouder € 4,50 € 8,50 € 13,-

1 of 2 niet-pashouders die een handicart

willen huren betalen

€ 25,- € 25,-
wedstrijden/evenementen per dag € 50,- € 50,-