teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Obligatie

Princenbosch kent sinds 2012 geen obligatie en inschrijfgeld.

Onderstaande informatie is bestemd voor leden die voor deze datum lid geworden zijn.

Bestemd voor leden die destijds een obligatie afgenomen hebben.

Princenbosch kent sinds eind 2012 geen verplichte afname van een obligatie.

Onderstaande informatie is specifiek bestemd voor leden die voor deze datum lid zijn geworden.

Stand afwikkeling obligaties – april 2019 – de afwikkeling is gevorderd t/m volgnummer 346

Na de uitbetalingen in april 2019 zijn er in totaal, inclusief schenkingen en benutte bar-tegoeden, 718 obligaties afgewikkeld. Dit houdt in dat er na de start per november 2012, toen er in totaal 1338 obligaties af te wikkelen waren, er nog 620 obligaties afgewikkeld moeten worden.

 

Afwikkeling van de obligaties vindt plaats in volgorde van het destijds verstrekte obligatienummer. Leden kunnen op de site in het deel ‘Info leden, onder Bestuursinformatie – Leden met obligatie’ voor hun volgnummer de wachtlijst met af te handelen obligaties inzien.

 

Op basis van de eerdere ervaringen kan jaarlijks voor  80 – 100 leden, incl. de obligaties van overledenen, afgewikkeld worden.


Voor vragen kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur,

06-53880814