teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Obligatie

Princenbosch kent sinds 2012 geen obligatie en inschrijfgeld.

Onderstaande informatie is bestemd voor leden die voor deze datum lid geworden zijn.

Stand afwikkeling obligaties – april 2018

Princenbosch kent sinds eind 2012 geen verplichte afname van een obligatie.

Onderstaande informatie is specifiek bestemd voor leden die voor deze datum lid zijn geworden.


Stand afwikkeling obligaties – april 2018 – t/m. volgnummer 150


Na de uitbetalingen in april j.l. zijn er in totaal, inclusief schenkingen en benutte bar-tegoeden, 543 obligaties afgewikkeld. Dit houdt in dat er na de start per november 2012, toen er in totaal 1338 obligaties af te wikkelen waren, er nu nog 695 gecedeerde (aan de Stichting overgedragen) obligaties te gaan zijn. Daarnaast zijn er nog 100 niet gecedeerde obligaties. Zonder cedering kan de afwikkeling hiervan niet door de Stichting gedaan worden.

 

Afwikkeling van de obligaties vindt plaats in volgorde van het destijds verstrekte obligatienummer. Leden kunnen op de site in het deel voor leden hierover meer informatie inzien en treffen daar ook hun volgnummer op de lijst met af te handelen obligaties aan. Oud-leden kunnen hun volgnummer op hun obligatie vinden. Per april 2018 is, onder rekening houdend met overleden (oud-)leden, schenkingen en benutte bar-tegoeden, tot en met volgnummer 150 afgewikkeld.

Op basis van de eerdere ervaringen kunnen jaarlijks  80 – 100 leden, incl. de obligaties van overledenen, afgewikkeld worden. Voor het komende najaar houdt dat nog 10 tot 20 uitbetalingen in.

Voor vragen kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur,

06-53880814