teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Stand Afwikkeling Obligaties

De afwikkeling van de obligaties is per eind 2020 gevorderd t/m volgnummer 460

Onderstaande informatie is specifiek ter informatie voor (oud) leden die vóór 2013 lid zijn geworden.


Tot op dit moment zijn, inclusief de oud-leden die IN 2012 of eerder hun lidmaatschap beëindigden, leden die overleden zijn, een schenking deden of gebruik maakten van een bar-tegoed, 812 van de oorspronkelijke 1338 obligaties afgewikkeld. Dit houdt in dat nu nog 523 obligaties afgewikkeld moeten worden. De verwachting is dat jaarlijks 75 – 100 obligaties afgewikkeld worden en het geheel tussen 2026 en 2028 afgerond zal zijn.


De afwikkeling van de obligaties vindt plaats in volgorde van het destijds verstrekte obligatienummer. Dit volgnummer is vermeld op de obligatie.

Leden kunnen ook op de website onder ‘Leden info’ onder ’Bestuur- obligaties - wachtlijst teruggave obligaties na 20 november 2012’ hun volgnummer op die lijst inzien.


(Oud)-leden die niet willen wachten tot zij voor afwikkeling aan de beurt zijn kunnen in aanmerking komen voor een versnelde aflossing tegen 40% van de nominale waarde. Zij kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid fiscaal gunstig te schenken of een bartegoed van 50% van de nominale waarde te verkrijgen.


Voor vragen in relatie tot de afwikkeling van de obligaties kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur, 06-53880814 of contact opnemen met Anouk Steffen. Email: anouksteffen@princenbosch.nl