teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Obligatie

Princenbosch kent sinds 2012 geen obligatie en inschrijfgeld.

Onderstaande informatie is bestemd voor leden die voor deze datum lid geworden zijn.

De afwikkeling van de obligaties is per april 2020 gevorderd t/m volgnummer 457

Na de uitbetalingen tot op heden zijn, inclusief de oud-leden die 2012 of eerder hun lidmaatschap beëindigden, overleden, een schenking deden en de benutte bar-tegoeden, 808 van de oorspronkelijk 1338 obligaties afgewikkeld. Dit houdt in dat nu nog 530 obligaties afgewikkeld moeten worden.

 

Deze afwikkeling van de obligaties vindt plaats in volgorde van het destijds verstrekte obligatienummer. Oud-leden en leden kunnen hun volgnummer op hun obligatie vinden. Leden kunnen ook op de website onder het deel voor leden onder ’Bestuur- obligaties - wachtlijst teruggave obligaties na 20 november 2012 hun volgnummer op die lijst inzien.

Op basis van de eerdere ervaringen kunnen jaarlijks 80 – 100 leden, incl. de obligaties van overledenen, afgewikkeld worden. Globaal houdt dit in dat naar huidig inzicht de gehele afwikkeling tussen 2026 en 2028 afgerond zal zijn.

Oud-leden die niet willen wachten tot zij voor afwikkeling aan de beurt zijn kunnen in aanmerking komen voor een versnelde aflossing tegen 40% van de nominale waarde. Leden kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid fiscaal gunstig te schenken of een bartegoed van 50% van de nominale waarde te verkrijgen.

Voor vragen in relatie tot de afwikkeling van de obligaties kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur, 06-53880814 of contact opnemen met Anouk Mensen. Email:  anoukmensen@princenbosch.nl