teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Obligatie

Princenbosch kent sinds 2012 geen obligatie en inschrijfgeld.

Onderstaande informatie is bestemd voor leden die voor deze datum lid geworden zijn.

Bestemd voor leden die destijds een obligatie afgenomen hebben.

Princenbosch kent sinds eind 2012 geen verplichte afname van een obligatie.

Onderstaande informatie is specifiek bestemd voor leden die voor 2013 lid zijn geworden.

Na de uitbetalingen in 2019 zijn er in totaal, inclusief leden die 2012 of eerder hun lidmaatschap beëindigden, schenkingen en benutte bar-tegoeden 785 obligaties afgewikkeld.


Dit houdt in dat er na de start per november 2012, toen er in totaal 1338 obligaties af te wikkelen waren, er nu nog 591 obligaties te gaan zijn. Daarvan zijn er 100 obligaties niet gecedeerd (niet overgedragen aan de Stichting). Zonder die cedering kan de afwikkeling hiervan niet door de Stichting gedaan worden.

 

De afwikkeling van de obligaties vindt plaats in volgorde van het destijds verstrekte obligatienummer. Leden kunnen op de site in het deel voor leden hierover meer informatie inwinnen en treffen daar ook hun volgnummer op de lijst met af te handelen obligaties aan. Oud-leden kunnen hun volgnummer op hun obligatie vinden.

Stand afwikkeling obligaties – eind april 2020 – t/m. volgnummer 457

Op basis van de eerdere ervaringen kunnen jaarlijks  80 – 100 leden, incl. de obligaties van overledenen, afgewikkeld worden.

 

Oud-leden die niet willen wachten tot zij voor afwikkeling aan de beurt zijn kunnen in aanmerking komen voor een versnelde aflossing tegen een percentage van 40% van de nominale waarde.


Voor vragen kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur, 06-53880814 of contact opnemen met Anouk Mensen email:  anoukmensen@princenbosch.nl