teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Beheer en natuur

Princenbosch voert al jaren een beleid om duurzaam beheer te optimaliseren. Bijzondere aandacht wordt daarbij geschonken aan de natuurwaarden op en rond de golfbaan. Als tastbaar bewijs hebben we in september 2012 het GEO-certificaat behaald.

Door het zeer gevarieerde landschap met water, zand, heide, gras, struiken, bomen, struwelen en bossen zijn er vele verschillende groeiplaatsen op en rond de baan aanwezig. Deze groeiomstandigheden variëren van arme (heide) tot rijke (brandnetels) en van vochtig (moeras) tot droge (zand, heide) gebieden. Vooral sinds 2012 zijn er op Princenbosch inventarisaties uitgevoerd naar de aanwezigheid van de flora en fauna en om dat ook naar buiten te brengen worden veel gegevens van de gevonden planten en dieren ingevoerd in een nationale database. Omdat deze database openbaar is en we u willen laten weten wat u tegen kunt komen op de baan kunt u hier klikken op: www.waarneming.nl . Van heel veel aanwezige soorten zijn ook foto's vanuit de baan toegevoegd, zodat u deze kunt bekijken. Ook worden er regelmatig bijzondere meldingen geplaatst op de facebook pagina van Princenbosch.

Vogelinventarisatie

Buiten bovengenoemde inventarisatie wordt er sinds het jaar 2000 ook jaarlijks een vogelinventarisatie uitgevoerd door geïnteresseerde leden en onder begeleiding van enkele vrijwilligers van de KNNV-afdeling Breda.

 

Mocht u interesse hebben om ook mee te helpen met het inventariseren van de aanwezige flora en fauna op Princenbosch, dan kunt u contact opnemen met Erik-Jan Beenackers. Wanneer u tijdens uw rondje golf iets bijzonders waarneemt, en u eventueel in de gelegenheid bent om dit met een duidelijke foto vast te leggen, dan vragen wij om uw waarneming te mailen naar erikjanbeenackers@princenbosch.nl. Graag met vermelding van de plaats waar u de waarneming heeft gedaan.

GEO

De Golf Environment Organization (GEO) is een internationale non-profitorganisatie met als doel natuur en milieu op golfbanen te stimuleren. De organisatie heeft een uitgebreid kennisnetwerk dat hele wereld bestrijkt. Meer informatie: Golf Environment Organization

 

Op Princenbosch wordt al vele jaren gewerkt aan een duurzaam beheer van de golfbaan en het ontwikkelen van natuur op en rond de golfbaan. Dit heeft geleid tot het behalen van het Internationale Certificaat dat wordt uitgegeven door GEO. Het GEO-certificaat is een internationaal erkend keurmerk voor golfbanen met een natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud en beheer. 

Dit certificaat hebben we eind september 2012 behaald en in het voorjaar van 2013 werd bij het behalen van het certificaat nog feestelijk stil gestaan.

 

    Teken

    Teken zitten niet alleen in het bos maar komen ook voor in tuinen en parken en op sportvelden en golfbanen.

    Omdat een tekenbeet de ziekte van Lyme kan veroorzaken hebben we op deze pagina een aantal links waar nadere informatie is te verkrijgen over teken en de ziekte van Lyme.

     

    Informatie over waar en wanneer teken kunnen voorkomen en over het verwijderen van teken kunt u vinden op: www.tekenradar.nl of www.tekenlyme.nl Informatie over de ziekte van Lyme is te vinden op: www.lymenet.nl of www.ziektevanlyme.nl