teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Beheer en natuur

Golfclub Princenbosch voert al jaren een beleid om duurzaam beheer te optimaliseren. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de natuurwaarden op en rond de golfbaan. Als tastbaar bewijs hebben we in september 2012 het GEO-certificaat* behaald. 

 

Door het zeer gevarieerde landschap met water, zand, heide, gras, struiken, bomen, struwelen en bossen zijn er veel verschillende groeiplaatsen op en rond de baan. Deze groeiomstandigheden variëren van arme tot rijke en van vochtige tot droge gebieden; van heide tot brandnetels en van moeras tot zandgrond. We voeren inventarisaties uit van de flora en fauna en voeren in een nationale database veel gegevens in van de gevonden planten en dieren. Deze database is openbaar en via www.waarneming.nl beschikbaar voor de leden en andere belangstellenden. Van heel veel aanwezige soorten zijn daar ook foto's vanuit de baan toegevoegd en te bekijken. Ook plaatsen we regelmatig bijzondere meldingen op de facebookpagina van Princenbosch.

Vogelinventarisatie

Buiten bovengenoemde inventarisatie wordt er sinds het jaar 2000 ook jaarlijks een vogelinventarisatie uitgevoerd door geïnteresseerde leden onder begeleiding van enkele vrijwilligers van de KNNV-afdeling Breda. 

 

Meehelpen?

Als je interesse hebt om ook mee te helpen met het inventariseren van de aanwezige flora en fauna op Princenbosch, dan kun je contact opnemen met Erik-Jan Beenackers. 

Als je tijdens uw rondje golf iets bijzonders waarneemt en in de gelegenheid bent om dit met een duidelijke foto vast te leggen, dan vragen wij om je waarneming te mailen naar erikjanbeenackers@princenbosch.nl. Graag met vermelding van de plaats waar je de waarneming hebt gedaan.

GEO

De Golf Environment Organization (GEO) is een internationale non-profitorganisatie met als doel natuur en milieu op golfbanen te stimuleren. De organisatie heeft een uitgebreid kennisnetwerk dat hele wereld bestrijkt. Zie voor meer informatie: Golf Environment Organization 

Op Princenbosch wordt al vele jaren gewerkt aan een duurzaam beheer van de golfbaan en het ontwikkelen van natuur op en rond de golfbaan. Het GEO-certificaat is een internationaal erkend keurmerk voor golfbanen met een natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud en beheer.

 

    Teken

    Teken zitten niet alleen in het bos, maar komen ook voor in tuinen en parken en op sportvelden en golfbanen. 

     

    Informatie over waar en wanneer teken kunnen voorkomen en over het verwijderen van teken kun je vinden op: www.tekenradar.nl of www.tekenlyme.nl Informatie over de ziekte van Lyme is te vinden op: www.lymenet.nl of www.ziektevanlyme.nl