teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Lockers

Momenteel zijn alle lockers verhuurd. Er zijn nog wel lockerkastjes in de kleedruimtes beschikbaar.

 

Voor de beide benedenlockers is een lange wachtlijst, waardoor wij u helaas niet op korte termijn kunnen helpen.

 

Voor nadere inlichtingen, aanmeldingen en opzeggingen kunt u hierover een email sturen naar: erikjanbeenackers@princenbosch.nl of vragen achter de bar. De huurperiode is van 1 januari tot en met 31 december en tussentijdse facturatie is naar rato.

 

Het opzeggen van de lockers dient te geschieden voor 1 december en het inleveren van 2 sleutels achter de bar voor 31 december, u krijgt dan uw borg van € 15,00 terug.

 

De lockers dienen schoon en leeg te worden opgeleverd.

Huurtarieven lockers 2021 Beschikbaarheid
Bovenlocker € 80,00 geen: wachtlijst 1-2 jaar
Benedenlocker € 108,00 geen: wachtlijst 2-3 jaar
Elektrische bovenlocker € 117,00 geen
Elektrische benedenlocker € 171,50 geen, wachtlijst > 3 jaar
Borg voor sleutel van locker € 15,00
Accukastje € 37,00 geen
Lockerkastje kleedruimte € 29,00 enkele

Bovenstaande tarieven gelden voor gewone leden, jeugdleden en jongerenleden. Registratieleden en overige leden betalen het dubbele tarief.

 

De directie en het bestuur van Princenbosch stellen zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken en/of beschadigingen van en aan uw eigendommen. Dit geldt voor het gehele terrein en voor alle gebouwen.

Specifiek voor de lockerruimte attenderen wij u er op om geen etenswaren in uw galftas te laten zitten omdat hier muizen en andere dieren op af kunnen komen en hiermee uw spullen kunnen beschadigen.

Alle (golf)spullen in en rond de gebouwen en het terrein zijn NIET verzekerd tegen brand, diefstal beschadiging, etc. Er bestaan specifieke verzekeringen voor uw golfsets.