teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Jeugdcommissie

Jeugdlessen indeling en Jeugdkalender 2022

Richtlijnen voor de jeugdlessen

Voor een goede groepsdynamiek en ook ‘het leren’ is het van belang is dat de kinderen ruim op tijd aanwezig zijn, bij voorkeur 30 minuten voor aanvang van de les. De kinderen kunnen dan nog even een paar ballen slaan om warm te draaien. Ze dienen 5 minuten voor aanvang van de les op het pleintje voor het clubhuis klaar te staan.

In noodgevallen graag op tijd afzeggen bij de receptie (0161 - 43 18 11)

Verder:

  • wordt er van de kinderen verwacht dat ze met gepaste en voldoende kleding en schoenen (regen en kou) bij de lessen aantreden;
  • dient ieder kind minimaal 10 ballen, 10 tees, en 1 marker en pitchfork in zijn/haar tas hebben;
  • vragen we ouders om hun kinderen te stimuleren om na afloop nog even te spelen met hun team, op de grote of kleine baan;

De Pro’s zijn de hele dag druk bezig met voorbereidingen en uitvoeringen van de lessen. Het wordt op prijs gesteld als zij tussen de lessen door niet met vragen worden geconfronteerd;

Als er vragen zijn: jeugd@princenbosch.nl of neem contact op een van de commissieleden.

Informatie

De jeugdcommissie heeft als doel een voor kinderen aantrekkelijk programma neer te zetten om zo golf tot een van de leukste sporten te maken. Een sport die plaatsvindt op een gezellige en sociale club. Golfclub Princenbosch heeft ten aanzien van de jeugd aandacht voor:

  • ontwikkelingen op de korte, maar ook zeker voor de lange termijn;
  •  topgolf
  • golf als familiesport
  • plezier en succesbeleving.


emailadres: jeugd@princenbosch.nl

 

 

Commissieleden

Samenstelling commissie

 

Voorzitter Viktor Timmermans
Lid Jean Pierre van der Stokker
Lid Paul Heger
Lid Robert Bekkers