Spelregels en reglementen

Gedrag

 • De greenkeepers, caddiemaster en marshals hebben te allen tijde voorrang
 • De greenkeepers, caddiemaster en marshals geven aan wanneer men  kan spelen door te zwaaien en bij gebruik van machines door het zwaailicht uit te zetten
 • Aanwijzingen van greenkeepers, caddiemaster en marshals dienen te worden opgevolgd
 • Indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd, zal dit gemeld worden aan het bestuur en gevolgd worden door passende maatregelen.

 

Doorstartregeling

 • Bij het reserveren van 18 holes wordt een starttijd voor de eerste lus en een doorkomsttijd voor de tweede lus afgegeven
 • Gestart wordt met een interval van 8 minuten
 • Men dient 8 minuten voor zijn starttijd aanwezig te zijn op de teebox
 • Komt men vóór de doorkomsttijd aan op hole 10 en er staat geen flight klaar om te starten dan  mag er, met in acht neming van de normale etiquette regels, direct worden afgeslagen
 • Komt men vóór de doorkomsttijd aan op hole 10 en er  staat wel een flight gereed om op de aan hun verleende starttijd af te slaan dan mag men ná deze startende flight als eerstvolgende afslaan vóór de volgende flight (ritsen)
 • Er mag slechts één flight per keer ritsen.

 

Gebruik van trolleys en handicarts

 • Is niet toegestaan op de voorgreens, greens en tees
 • Is niet toegestaan in hoge rough, waterhindernissen, bunkers, plantvakken, natuurgebieden en gebieden die zijn aangeduid als G.U.R.
 • Is in de winterperiode uitsluitend toegestaan op de paden van baan A en C en indien de omstandigheden het toelaten op baan B op de paden en de aangegeven route.

De aanwijzingen in de baan, de routebordjes dienen te worden gevolgd.

   

  Speelrechten

  Voorrang in de baan

  Spelers dienen in de baan voorrang te verlenen aan:

  • Namens of door de club georganiseerde wedstrijden, NGF-competitiewedstrijden, wedstrijden van externe groepen
  • De pro’s tijdens het geven van baanlessen
  • De greenkeepers tijdens hun werkzaamheden met "zwaailicht aan"
  • De caddiemaster en/of marshal .

   

  Externe groepen

  Het gaat hierbij om:

  • Groepen die komen spelen op uitnodiging van een sponsor gedurende een dagdeel
  • Groepen op vooraf gereserveerde starttijden

  Deelnemers moeten beschikken over tenminste HCP 54. Shotgun-starts kunnen namens het bestuur op permanente of incidentele basis worden toegestaan.

  Aanvragen voor groepen kunnen alleen via e-mail en telefonisch (0161-431811) worden gedaan.

  Informatie over  speeltijden van externe groepen spelen is te vinden op de website (agenda)  of andere door de club in gebruik zijnde publicatiemiddelen.  

   

  Mobiele telefoon

  Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is alleen in noodgevallen  toegestaan. Het geluid van de mobiele telefoon dient tijdens het spelen uit te staan.

   

  Slotbepaling:

  De caddiemaster, marshal of receptiemedewerker hebben in alle gevallen het recht om spelers te veplichten vanaf een bepaalde kleur tee te spelen.