Spelregels en reglementen

Gedrag

 • De greenkeepers, caddiemaster en marshals hebben te allen tijde voorrang.
 • De greenkeepers, caddiemaster en marshals geven aan wanneer je kunt spelen door te zwaaien en bij gebruik van machines door het zwaailicht uit te zetten.
 • Aanwijzingen van greenkeepers, caddiemaster en marshals dienen te worden opgevolgd.
 • Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, wordt dit gemeld aan het bestuur en volgen passende maatregelen.

 

Doorstartregeling

 • Bij het reserveren van 18 holes krijg je een starttijd voor de eerste lus en een doorkomsttijd voor de tweede lus. Standaard staat de doorstarttijd op 120 minuten.
 • Gestart wordt met een interval van 8 minuten.
 • Je dient 8 minuten voor zijn starttijd aanwezig te zijn op de teebox.
 • Kom je vóór de doorkomsttijd aan op hole 10 en staat er geen flight klaar om te starten dan mag er, met in acht neming van de normale etiquetteregels, direct worden afgeslagen.
 • Kom je vóór de doorkomsttijd aan op hole 10 en staat er wél een flight gereed om op hun starttijd af te slaan, dan mag je ná deze startende flight als eerstvolgende afslaan vóór de volgende flight (ritsen).
 • Er mag slechts één flight per keer ritsen.
 • Wil je tussen de twee lussen door een kop koffie drinken of lunchen dan kun je een tweede starttijd kiezen tot 120 minuten na de standaard doorstarttijd. Je kunt dan geen gebruik maken van de doorstartregeling. En je moet je opnieuw aanmelden.

 

Gebruik van trolleys en handicarts

 • is niet toegestaan op de voorgreens, greens en tees;
 • is niet toegestaan in hoge rough, waterhindernissen, bunkers, plantvakken, natuurgebieden en gebieden die zijn aangeduid als G.U.R.;
 • is in de winterperiode uitsluitend toegestaan op de paden van baan A en C en als de omstandigheden het toelaten op baan B op de paden en de aangegeven route.

De aanwijzingen in de baan, de routebordjes moeten gevolgd worden.

 

Voorrang in de baan

Spelers dienen in de baan voorrang te verlenen aan:

 • namens of door de club georganiseerde wedstrijden, NGF-competitiewedstrijden, wedstrijden van externe groepen;
 • de pro’s tijdens het geven van baanlessen;
 • de greenkeepers tijdens hun werkzaamheden met "zwaailicht aan";
 • de caddiemaster en/of marshal.

 

Externe groepen

Het gaat hierbij om:

 • groepen die komen spelen op uitnodiging van een sponsor gedurende een dagdeel;
 • groepen op vooraf gereserveerde starttijden.

Deelnemers moeten beschikken over ten minste HCP 54. Shotgun-starts kunnen op permanente of incidentele basis worden toegestaan.

Aanvragen voor groepen kunnen alleen via e-mail en telefonisch (0161-431811) worden gedaan.

Informatie over speeltijden van externe groepen is te vinden op de website (agenda) of in andere door de club in gebruik zijnde publicatiemiddelen.  

 

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is alleen in noodgevallen toegestaan. Het geluid van de mobiele telefoon moet tijdens het spelen uitstaan.

 

Slotbepaling

De caddiemaster, marshal of receptiemedewerker hebben in alle gevallen het recht om spelers te veplichten vanaf een bepaalde kleur tee te spelen.