Players 1st op Princenbosch

 

19 april 2017

 

Namens het bestuur van de vereniging en de exploitant willen wij graag uw medewerking vragen aan een project dat voor Princenbosch van grote waarde kan zijn.
Princenbosch neemt sinds kort deel aan het grote continue-onderzoek ‘Players 1st’ dat in Nederland in samenwerking met NGF, NVG en PGA Nederland wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onze leden gevraagd hun mening te geven over vrijwel alle aspecten die een rondje golf op Princenbosch plezierig of juist minder plezierig kunnen maken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd d.m.v. een uitgebreide vragenlijst die u via internet kunt invullen.
Donderdag 20 april -morgen dus- krijgt een derde deel van onze leden via e-mail een uitnodiging om hier aan deel te nemen. Over circa 4 maanden krijgt een ander derde deel van de leden de enquête; eind dit jaar volgt het laatste derde deel. Ook nieuw toegetreden leden en leden die opgezegd hebben krijgen een speciaal toegesneden vragenlijst.
Vanzelfsprekend krijgt de baan zelf aandacht in het onderzoek, maar ook het Golf Trainingscenter, de horeca, de shop, etc. worden uitgebreid onder de loep genomen.

‘Alweer een enquête…?’
Ja. Maar wel een waarmee u aantoonbaar invloed kunt blijven uitoefenen. Enerzijds biedt het continue aspect zowel het bestuur als de exploitant een goed middel om bij te sturen. We kunnen samen heel gericht werken aan zaken die u verbeterd, veranderd of juist behouden wilt zien. En door de spreiding in de tijd kunnen we snel concluderen of we daar daadwerkelijk in slagen.
Anderzijds kunnen we eindelijk objectief vaststellen hoe wij als Princenbosch scoren in vergelijking met andere golfbanen en -clubs en daar van leren.
Aan dit zelfde onderzoek neemt namelijk een snel groeiend aantal banen in Nederland en in het buitenland deel (in Denemarken al meer dan 70% van de banen). U begrijpt dat dit uitstekende mogelijkheden biedt om onze prestatie te beoordelen.
Voor alle duidelijkheid, het onderzoek wordt dus niet door Princenbosch zelf uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn ook gegarandeerd anoniem tenzij u duidelijk aangeeft dat uw naam bekend mag zijn.
De resultaten van het onderzoek gaan wij natuurlijk met u delen. Op welke wijze we dat precies doen moeten we nog bezien. Ook voor ons is dit immers een nieuwe aanpak waar we nog aan moeten wennen en van moeten leren. Maar dat laatste is juist de bedoeling.
En dat kan alleen met uw hulp! We hopen dus dat u voor uw Princenbosch een uitzondering wilt maken en meedoet aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Golfclub Princenbosch,
Directie Golfbaan Princenbosch bv.