Protocol Golfsport

Elke sport wordt gevraagd een sport specifiek protocol te maken gebaseerd op het algemeen sportprotocol. Onderstaand protocol beschrijft hoe de golfsport kan worden uitgeoefend. In het protocol wordt onder andere uitgelegd hoe om wordt gegaan met de vier hoofdcriteria (veiligheid, hygiëne, ruimte + verplaatsing en handhaving). 

 

In dit protocol zijn twee doelgroepen beschreven:

-        sporters t/m 12 jaar;

-        sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

De regels voor sporten zijn per doelgroep verschillend. 

 

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties: 

 • naleven van de 1,5-metermaatregel voor jeugd. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk;
 • veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;
 • het bieden van een gezonde activiteit;
 • er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;
 • aanvullende hygiënemaatregelen.

 

 

Acties voor de golfbaan

 

 • Alleen golf na online reservering vooraf

Hierdoor wordt het aantal sporters beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de sporters op de golfaccommodatie verminderen. 

 

 • Flights en interval

Om het aantal sporters te beperken mogen er per starttijd maximaal drie deelnemers in een flight.

 

 • Clubhuis: ruimtes open/dicht

In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, shop, receptie, toiletten en terras bereikbaar. De douches zijn gesloten.

 

 • Huur golfbuggy

Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen.

  

 • Kiss and ride

Ouders zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Zorg dat de begeleider bij de parkeerplaats is om de kinderen op te vangen. Ouders mogen alleen uitstappen en de golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, of als begeleider meegaan. 

 

 • Hygiëne

Zorg voor schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen worden gebuikt. 

 

 • Naleving protocol

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. 

 

 • PIN only

Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd. 

 

 • Toiletten

Toiletten in de kleedkamers zijn geopend. In de baan zijn  de toiletten gesloten.

 

 

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders

 

 • Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder. 

 • de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft; 

Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

 

 • Scorekaarten

Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten.

 

 • Regels voor de individuele golfer
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  • Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch. 
  • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van de les, oefensessie of starttijd.
  • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden. 
  • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
  • Raak de vlaggenstok niet aan.
  • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.  
  • Volg de aanwijzingen van het personeel.

 

 

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar

 

 • Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

 

 • Driving range

Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is. 

Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan. 

 

 • Oefengreens

Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond. 

Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.

 

 • Flight

Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal drie kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen. 

 

 

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

 

 • Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden. 

 

 • Driving range

Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. De golfbaan stelt reinigingsmateriaal ter beschikking. 

 

 • Oefengreens

Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.

 

 • Flight

Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 3 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

 

 • Doorlaten

Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand. 

 

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

 

 • Begeleiding

Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie. 

Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar. 

 

 

Algemeen

 

 • online reserveren is verplicht; 
 • aanwezigheid maximaal 10 minuten van tevoren;
 • douches in de kleedruimte zijn dicht; omkleden in kleedkamer niet toegestaan
 • tassen-/lockerruimte, toilet, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling verplicht; 
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet
 • volg de regels van het  RIVM
   • houd 1,5 meter afstand;
   • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
   • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
   • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden; 
   • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen; 
   • raak de vlaggenstok niet aan;
   • ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis;
   • volg de aanwijzingen van het personeel.
   • sporters boven de 70 jaar of risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen dienen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;