teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Committed to Birds

 

Binnenkort start een vervolg op de succesvolle actie van 2018. Toen hebben onze leden meer dan 50 nestkasten gesponsord. Graag zien wij op onze baan zoveel mogelijk vogels en daar dragen nestmogelijkheden in grote mate aan bij. Daarom willen wij het plaatsen van nestkasten een nieuwe impuls geven. Natuurlijk hopen we op uw steun. 

Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een nestkast te sponsoren. Maar u kunt natuurlijk ook een kast sponsoren als commissie, met uw competitieteam, uw wekelijkse golfclubje etc. Desgewenst voorzien we de nestkast van uw naam of een ander opschrift en wordt in samenspraak met Erik-Jan voor de betreffende kast de juiste plaats gezocht. U krijgt uiteraard te horen waar uw kast is opgehangen zodat u in het voorjaar en in de zomer tijdens uw ronde de ontwikkelingen in uw ‘eigen’ nestkast kunt volgen. Uw kast blijft minimaal 3 jaar hangen en wordt in de winter schoongemaakt. Zo biedt uw kast ook in de winter bescherming voor de vogels. 

 

Vogels zorgen voor een belangrijke natuurlijke bestrijding van ongewenste insecten op een golfbaan. Spreeuwen eten engerlingen en emelten. Dus hoe meer spreeuwen, hoe minder door kraaien “omgeploegde” fairways. Mezen, boomkruipers en vleermuizen eten rupsen van de eikenprocessierups, dus minder jeuk voor ons. Vliegenvangers eten langpootmuggen, die dan hun eitjes niet kunnen leggen en ook zo hebben we ook minder last van kraaien die weer komen snoepen van een heerlijke dis. 

De nestkasten worden gemaakt door vrijwilligers van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. 

Met de sponsoring van een kast verrijkt u niet alleen het vogelbestand op Princenbosch maar steunt u ook nog eens de opvang van de duizenden dieren die het VRC Zundert jaarlijks opvangt. Voor meer informatie zie de website: http://www.vrczundert.nl/ 

 

De volgende kasten kunt u sponsoren, door deze vóór 31 maart te bestellen: 

 

O Mezenkast € 15,00  O Grote Bonte Specht / Spreeuw € 22,50 
O Vleermuis € 25,00  O Mussen € 25,00 
O Boomkruiper € 15,00  O Vliegenvanger € 15,00 

 

Ja, ik/wij doe(n) graag mee aan dit initiatief en bestel(len) de hierboven aangekruiste nestkast(en). 


Naam contactpersoon: ...........................................................................…. Lidcode ………….. 

E-mailadres contactpersoon: ............................................................................ 


Gewenste naam op kastje: ............................................................................. 


U kunt dit formulier inleveren bij de dames aan de balie, waar u ook direct het betreffende bedrag kunt betalen.