Beste leden,

Na zorgvuldige overweging en gesprekken zijn we tot het besluit gekomen het lopende contract met onze head-pro Folkert Haak in 2024 niet te continueren. De overeenkomst eindigt 31 december 2023. Deze beslissing komt voort uit de bestuursvisie over de toekomst van onze golfschool en hoe we ons toekomstig lesaanbod willen vormgeven.

We waarderen de bijdrage van Folkert aan de golfschool gedurende de afgelopen 4 jaren en wij zijn erkentelijk voor zijn toewijding aan het leerproces van onze leden en de geboekte resultaten met ons heren 1 team. Wij bedanken Folkert voor zijn inzet.

Onze beslissing is gebaseerd op ons streven naar vernieuwing en groei. We geloven dat er ruimte is voor nieuwe ideeën, aanpakken en strategieën die het lesaanbod beter doen aansluiten bij een golfverenging van onze omvang en met onze faciliteiten. We hebben een duidelijke visie voor de toekomst van onze golfschool en willen onze leden de best mogelijke ervaring bieden. In de met Folkert gevoerde gesprekken bleek dat onze visie niet goed aansloot op de zijne. Het bestuur is van oordeel dat een gezamenlijke visie fundamenteel is voor verdere samenwerking.

We zullen ervoor zorgen dat alle benodigde stappen voor een soepele overgang worden genomen. We willen een respectvolle overgang bewerkstelligen en de continuïteit van de golflessen waarborgen, zowel voor Folkert als voor de leden. Zodra we de nieuwe manager golfschool hebben aangesteld zullen we u hierover berichten.