De groepslessen starten weer!

De groepslessen gaan weer beginnen! 

Wederom in een blok van 3 maanden, namelijk van half maart tot half juni.

 

De lessen zijn bedoeld voor leden en niet leden met een handicap tussen 36 en 54*.

We gaan volgens bijgevoegd schema werken en houden een wedstrijd als afsluiting.

 

6 lesmomenten per week

Prijs voor 3 maanden: € 225,- inclusief het gebruik van ballen.

 

De lessen gaan door bij minimaal 20 deelnemers en er kan alleen worden meegedaan voor de gehele periode van 3 maanden.

 

Indien er nog plaats is, kan er eventueel later ingestapt worden. Het bedrag blijft echter gelijk. Bij eerder uitstappen, volgt er geen restitutie. 


Voor meer informatie of inschrijven kunt u mailen naar: anoukmensen@princenbosch.nl

Graag bij inschrijving uw handicap vermelden.

 

 

* Bij voldoende animo splitsen we in twee groepen en zullen dan indelen naar handicap.

 

Mocht u interesse hebben in groepslessen lager dan HCP 36, mail of bel mij dan via anoukmensen@princenbosch.nl, 0161-431531 of spreek Folkert of Tim even aan.