Het nieuwe handicapsysteem

Vanaf 4 januari is de transitie naar het Wereldhandicapsysteem (WHS) gestart. De overgangsperiode loopt tot 1 maart en voor u als golfer verandert erin deze periode niets. De EGA-handicap blijft leidend en uw qualifying scorekaarten worden nog volgens de 'oude' principes berekend. In deze transitieperiode is uw nieuwe WHS-handicap al wel zichtbaar in de app golf.nl en op webapp van E-golf4U en op onze website. Deze WHS handicap wordt ongeveer elke drie weken bijgewerkt. 

Van 26 februari tot en met 28 februari zijn beide handicapsystemen bevroren en worden uw scorekaarten in de wachtrij gezet om op 1 maart verwerkt te worden. Vanaf 1 maart speelt iedereen met een Wereldhandicap en behoort de EGA-handicap tot het verleden

 

Waarom eigenlijk een WHS? Het huidige systeem werkt toch prima? 

Het huidige systeem voldoet prima, maar elk systeem kan altijd beter. Dat is met het huidige EGA-systeem zo en dat zal bij het WHS ook zo zijn. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat we in de hele wereld wel dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineengeslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen. 

 

Wat is er gebeurd met de handicaps bij Princenbosch? 

De handicaps zijn flink aangepast: 

17 % gaat omlaag (277) 

22 % blijft gelijk (dit zijn bijna allemaal mensen die geen Q-kaarten hebben ingeleverd: 351) 

61 % gaat omhoog (976) 

 

Hoe komt het dat de handicap van zoveel spelers omhoog gaat? 

De grootste oorzaak van het stijgen van de handicaps is gelegen in het feit het nieuwe handicapsysteem niet meer gebaseerd is op de topprestaties van een golfer. Met een goed resultaat kon uw handicap flink zakken, terwijl uw handicap veel langzamer steeg bij een (heel) slecht resultaat (0,1 bij een kaart buiten de buffer). 

In de nieuwe berekeningsmethodiek wordt gerekend met de beste 8 bruto scores van uw laatste 20 kaarten, waaruit een dagresultaat wordt berekend, en dat geeft dus een beter beeld van uw spelniveau. 

Pas op, iedereen die minder dan 8 scores heeft, zal bij een volgende score grote sprongen kunnen maken, zowel naar beneden als naar boven. 

Het is daarom zeer aan te bevelen om ervoor te zorgen minimaal 8 Q-kaarten per jaar te lopen en bij voorkeur zelfs 20 per jaar. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Er is in het nieuwe systeem geen buffer. Het is daarom van belang om ronden goed te blijven afmaken omdat de bruto score telt. 

De aanpassing van uw handicap is niet meer op dezelfde dag zichtbaar op uw pasje, maar de volgende dag. Dit komt omdat de dagresultaten van alle spelers op die dag meetellen voor de berekening en afhankelijk is van de omstandigheden op die dag ( vergelijkbaar met de CBA aanpassing in een Q wedstrijd). 

Ook is het belangrijk om op uw scorekaart geen streep of een 0 te schrijven maar het aantal slagen, waarbij u op de die hole geen stablefordpunten meer kan scoren, om zo een juiste bruto score te noteren. Bijvoorbeeld: heeft u volgens uw handicap op een par 4 twee slagen extra dan noteert u in dat geval een 7. Alleen bij strokeplay wedstrijden speelt u de hole uit en noteert u uiteraard de volledige bruto score op die hole. 

Na invoeren van uw score berekent het ‘systeem’ automatisch uw dagresultaat (het handicap-niveau dat u op die dag gespeeld heeft). Dat dagresultaat wordt opgeteld bij de voorgaande 7 beste dagresultaten en het gemiddelde van die 8 dagresultaten wordt dan uw nieuwe handicap. 

 

Bij het bepalen van het dagresultaat (en dus ook uw handicap) is uw score vanzelfsprekend de belangrijkste factor, maar ook de slope rating en de course rating van de baan waarop het dagresultaat is behaald wordt in het ‘systeem’ meegewogen. En dan spelen ook nog de omstandigheden van de dag waarop de score is behaald (vergelijkbaar met de CBA-aanpassing) een rol. Kortom, zelf even uw nieuwe handicap of dagresultaat bepalen is niet voor 100% mogelijk, het systeem doet het allemaal voor u. Dat vereist enig vertrouwen en gewenning! 

 

Een voorbeeld van een berekening van het dagresultaat: 

Een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, heeft een bruto score van 85 gemaakt. Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,7). In dit geval is het dagresultaat (113/127) x (85 – 73,7) = 10,1. ( uitgerekend: 0,9x11.3=10,1) 

 

Geïnteresseerd in meer achtergrondinformatie van de berekening en de vele uitzonderingen?
Kijk op: hoe wordt je handicap berekend in het wereld handicap systeem

 

 

Klik hier voor de handleiding voor het installeren van de GOLF.NL app.