teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Lidmaatschap

Princenbosch voor velen de mooiste en gezelligste golfclub in de wijde omtrek!
 

Voor meer informatie  over de mogelijkheden van een lidmaatschap, neemt u contact op met ons secretariaat (0161 - 43 42 56), bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.

 

 • 27 schitterende en uitdagende holes met veel afwisseling.
 • Een verlichte 9 holes par 3-baan. 
 • Wij zijn trots op de kwaliteit van de fairways en greens.
 • De baan is het gehele jaar qualifying. Behoudens extreme weersomstandigheden speelt men alle seizoenen op zomergreens en kan men  altijd met trolley of buggy de baan in.
 • Golfclub Princenbosch is geen commerciële baan; met de 27 holes en de 9 holes par 3-baan kunnen de  leden altijd spelen.
 • Flights worden nooit aangevuld.
 • Er zijn uitstekend verlichte oefenfaciliteiten. Het Golf Training Center beschikt over de grootste driving range van Nederland.
 • Op Princenbosch werken enthousiaste golfpro’s. Zij geven trainingen op maat aan elke golfer, van starter tot Nederlandse top.
 • Met ons gezellige clubhuis met terrassen rondom, de uitstekende keuken en vriendelijke bediening is goed gastheerschap gegarandeerd.
 • Wij besteden heel veel zorg aan onze baan. De kwaliteit van fairways en greens is zonder meer top!

 

Wilt u een jeugdlid (t/m 20 jaar) aanmelden voor een jeugdlidmaatschap, bel dan 0161 - 43 42 56.

Wilt u lid worden van de verlichte par 3-baan klik dan HIER


Klik hier voor de Statuten en hier voor het Huishoudelijk reglement

 

Tarieven lidmaatschappen 2023

(de contributiefacturen worden rond half december per mail aan u verstuurd)

U kunt maar éénmaal deelnemen aan een lidmaatschap verkregen via een actie. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd conform de statuten (artikel 6) Opzegging dient te geschieden vóór 1 november van het lopende jaar. (artikel 5 lid 2)

 

NB:  DE ONDERSTAANDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF * NGF-BIJDRAGE (€ 23,00 VOOR SENIOREN EN JONGEREN EN €10,00 VOOR JEUGD)

Tarieven 27 holes baan                                             

per jaar per maand admin.kst
Jeugdlid 5 tm 12 jaar € 237,50 € 19,79 € 1,-
Jeugdlid 13 tm 16 jaar € 317,50 € 26,46 € 1,-
Jeugdlid 17 tm 20 jaar € 397,50 € 33,13 € 1,-
Jongerenlid 21 tm 23 jaar € 502,50 € 41,88 € 2,-
Jongerenlid 24 tm 26 jaar € 637,30 € 53,11 € 2,-
Jongerenlid 27 tm 29 jaar € 796,- € 66,33 € 2,-
Jongerenlid 30 tm 32 jaar € 982,50 € 81,88 € 2,-
Jongerenlid 33 tm 35 jaar € 1.195,- € 99,58 € 2,-
Seniorlid 36+ € 1.421,- € 118,42 € 3,-

 

 

extra's van het lidmaatschap:

 • De club van 27 holes banen, klik HIER
 • 1 x per jaar 4 flights reserveren tegen introductietarief

Het 27 holes lidmaatschap geeft onbeperkte speelrecht op de 27 holes, de verlichte
9 holes par 3-baan en alle eveneens verlichte oefenfaciliteiten.

Tarieven 9 holes par 3-baan met verlichting

Senior (26 jaar+) € 500,- € 41,67 € 2,-
Jongeren lid 23-25 jaar € 375,- € 31,25 € 1,-
Jongeren lid 21-22 jaar € 240,- € 20,- € 1,-
Jeugd tm 20 jaar € 160,- € 13,33 € 1,-
incl. recht op 5 greenfees per jaar tegen introductietarief op de 27 holes baan
Baanpermissie lidmaatschap Par 3-baan (duur 3 maanden) € 132,50
Proeflidmaatschap Par 3-baan (duur 3 maanden - éénmalig) € 132,50

Aspirant Jeugdlidmaatschap *

Aspirant jeugdlid 05 tm 20 jaar

€ 160,-

* dit lidmaatschap is voor jeugdleden die nog geen handicap hebben

Het aspirant jeugdlidmaatschap geeft recht op:

 • gebruik van de oefenfaciliteiten (drivingrange, putting-, chipping green en par 3-baan)
 • na het behalen van je baanpermissie en theorie kom je in aanmerking voor het gewone 
  jeugdlidmaatschap en zal de resterende baanhuur naar rato gefactureerd worden.
  Dit is het moment waarop je ook de 27-holes baan in mag.

REGISTRATIE LIDMAATSCHAP t/m 20 jaar

REGISTRATIE LIDMAATSCHAP vanaf 21 jaar

Het lidmaatschap geeft recht op:

 • clubblad / nieuwsbrieven
 • deelname aan niet-golf activiteiten
 • 5 greenfees per jaar tegen introductietarief

€ 55,-


€ 57,75

 REGISTRATIE LIDMAATSCHAP BASIC

Het lidmaatschap geeft recht op:

 • clubblad / nieuwsbrieven
 • deelname aan niet-golf activiteiten

€ 35,-

BAANPERMISSIE PAS - 27 holes baan
(duur 3 maanden)

De Baanpermissiepas geeft recht op:

 • gebruik van de golfbaan na 14.00u in de winter en 15.00u in de zomer 
  (alleen met baanpermissie, maximaal 9 holes vanaf oranje tees) 
 • gebruik oefenfaciliteiten en par 3-baan

 

éénmalige verlenging met 3 maanden

(alleen mogelijk als nog geen Clubhandicap is behaald en met instemming van de Seniorpro)

 

 

 

 

 

€ 262,50

 

 

 

€ 250,-

 

 

Wanneer u gebruik maakt van een maandbetaling of een registratie- of baanpermissielidmaatschap is automatisch incasso verplicht.

Klik HIER voor het machtigingsformulier.

 
KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier van het Registratielidmaatschap


Tarieven abonnement Golfschool Princenbosch   

Klik HIER voor de juiste tarieven

 

Einde lidmaatschap

Opzeggingen dienen volgens de statuten (artikel 5 lid 2) uiterlijk 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar (uiterlijk 31 oktober) te geschieden.
Met ingang van 1 januari 2012 is volgens de Wet van 26 november 2010 over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn lidmaatschappen het volgende van toepassing:
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid.
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging wordt het lidmaatschap beëindigd tegen het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaats vindt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.