teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Lidmaatschap 27- holes baan

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om lid te worden, bel dan ons secretariaat Emilie (0161 - 43 42 56).

Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 14.00 uur.

 

Dit heeft het lidmaatschap van de 27 holes baan van Princenbosch u te bieden: 

 • 27 schitterende en uitdagende holes met veel afwisseling. Spelen op onze afwisselende baan verveelt nooit
 • Een even uitdagende 9 holes par 3-baan met zeer geavanceerde verlichting met ultramoderne LED-armaturen. Uniek in Nederland!
 • Wij besteden heel veel zorg aan onze baan. De kwaliteit van fairways en greens is zonder meer top!
 • De baan is het gehele jaar qualifying. U speelt dus alle 4 seizoenen op zomergreens en u kunt altijd met trolley of buggy de baan in. Behoudens extreme weersomstandigheden natuurlijk.
 • Wij zijn geen commerciële baan en met de 27 holes kunnen onze leden altijd spelen.
 • U speelt met wie u zelf wilt, flights worden bij ons nooit aangevuld.
 • Uitstekende oefenfaciliteiten, alle verlicht! Ook drivingrange, chipping & pitching areas, puttinggreens en oefen bunkers zijn verlicht. Ons Golf Training Center beschikt over de grootste driving range van Nederland.
 • Zeer professionele en enthousiaste pro’s. Toptrainingen voor iedere golfer, van starter tot Nederlandse top.
 • En zeker niet op de laatste plaats: onze veel geroemde gastvrijheid!
 • Met ons gezellige clubhuis met terrassen rondom, uitstekende keuken en vriendelijke bediening is goed gastheerschap gegarandeerd.


Wilt u een jeugdlid (t/m 20 jaar) aanmelden voor een jeugdlidmaatschap, bel dan 0161 - 43 42 56.

Wilt u lid worden van de verlichte par 3-baan klik dan HIER

 

Klik hier voor de Statuten en hier voor het Huishoudelijk reglement

 

Tarieven lidmaatschappen 2021

(de contributiefacturen worden rond half december per mail aan u verstuurd)

U kunt maar éénmaal deelnemen aan een lidmaatschap verkregen via een actie. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd conform de statuten (artikel 6) Opzegging dient te geschieden voor 1 december van het lopende jaar. (artikel 6 lid 3)

 

omschrijving

contributie p.j.

excl.

NGF bijdrage *

 


contributie 
p.m.

excl.

NGF bijdrage *

     

adm. kosten
p.m.

KLIK hier voor machtiging

Senioren 36+

€ 1.348,-

€ 112,33

€ 3,-

Jongeren lid 33 tm 35 jaar

€ 1.123,-

 € 93,59

€ 2,-

Jongeren lid 30 tm 32 jaar

€ 923,-

€ 76,91

€ 2,-

Jongeren lid 27 tm 29 jaar

€ 748,-

€ 62,34

€ 2,-

Jongeren lid 24 tm 26 jaar

€ 598,-

€ 49,84

€ 2,-

Jongeren lid 21 tm 23 jaar

€ 473,-

€ 39,41

€ 2,-

 

 

Jeugdlid 17 tm 20 jaar

€ 373,-

€ 31,08

€ 1,-

Jeugdlid 13 tm 16 jaar

€ 298,-

€ 24,84

€ 1,-

Jeugdlid 05 tm 12 jaar

€ 223,- € 18,58 € 1,-

Klik hier voor speelmogelijkheden bij hcp 54+.

extra's van het lidmaatschap:

 • De club van 27 holes banen, klik HIER
 • 1 x per jaar 4 flights reserveren tegen introductietarief, klik HIER

Het 27 holes lidmaatschap geeft onbeperkte speelrecht op de 27 holes, de verlichte 9 holes par 3-baan en alle eveneens verlichte oefenfaciliteiten.

Tarieven 9 holes par 3-baan met verlichting

Senior (26 jaar+) € 475,- € 39,58 € 2,-
Jongeren lid 23-25 jaar € 350,- € 29,17 € 1,-
Jongeren lid 21-22 jaar € 225,- € 18,75 € 1,-
Jeugd tm 20 jaar € 150,- € 12,50 € 1,-
incl. recht op 5 greenfees per jaar tegen introductietarief op de 27 holes baan
Baanpermissie lidmaatschap Par 3-baan (duur 3 maanden) € 125,-
Proeflidmaatschap Par 3-baan (duur 3 maanden - éénmalig) € 125,-

Aspirant Jeugdlidmaatschap *

Aspirant jeugdlid 05 tm 20 jaar

€ 150,-

* dit lidmaatschap is voor jeugdleden die nog geen handicap hebben

Het aspirant jeugdlidmaatschap geeft recht op:

 • gebruik van de oefenfaciliteiten (drivingrange, putting-, chipping green en par 3-baan)
 • na het behalen van je baanpermissie en theorie kom je in aanmerking voor het gewone  jeugdlidmaatschap en zal de resterende baanhuur naar rato gefactureerd worden. Dit is het moment waarop je ook de 27-holes baan in mag.

REGISTRATIE LIDMAATSCHAP t/m 20 jaar

REGISTRATIE LIDMAATSCHAP vanaf 21 jaar

Het lidmaatschap geeft recht op:

 • clubblad / nieuwsbrieven
 • deelname aan niet-golf activiteiten
 • 5 greenfee's per jaar tegen introductietarief

€ 50,50


€ 52,50

 REGISTRATIE LIDMAATSCHAP BASIC

Het lidmaatschap geeft recht op:

 • clubblad / nieuwsbrieven
 • deelname aan niet-golf activiteiten

€ 30,-

BAANPERMISSIE PAS - 27 holes baan
(duur 3 maanden)

De Baanpermissiepas geeft recht op:

 • gebruik van de golfbaan na 14.00u in de winter en 15.00u in de zomer (alleen met baanpermissie, maximaal 9 holes vanaf oranje tees) 
 • gebruik oefenfaciliteiten en par 3-baan

 

éénmalige verlenging met 3 maanden

(alleen mogelijk als nog geen Clubhandicap is behaald en met instemming van de Seniorpro)

 

 

 

 

 

€ 250,-

 

 

 

€ 200,-

 

* NGF-bijdrage - Alle bedragen zijn exclusief NGF-bijdrage: € 19,- voor senioren en jongeren en € 9,- voor jeugd

Wanneer u gebruik maakt van een maandbetaling of een registratie- of baanpermissielidmaatschap is automatisch incasso verplicht.

Klik HIER voor het machtigingsformulier.

 
KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier van het Registratielidmaatschap


Tarieven abonnement Golfschool Princenbosch   

Klik HIER voor de juiste tarieven

 

Einde lidmaatschap

Opzeggingen dienen volgens de statuten uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (uiterlijk 30 november) te geschieden.
Met ingang van 1 januari 2012 is volgens de Wet van 26 november 2010 over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn lidmaatschappen het volgende van toepassing:
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid.
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging wordt het lidmaatschap beëindigd tegen het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaats vindt met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.