teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Sponsorlidmaatschappen

Sponsorlid basis
Het basisponsorlidmaatschap bestaat uit de volgende onderdelen:

Speelrecht voor één persoon van het bedrijf 

Logo op sponsorbord in hal/receptie 

Logo op sponsorbord op drivingrange 

Logo in ieder clubblad op sponsorpagina 

Logo op de sponsorpagina met link naar website bedrijf 

De jaarlijkse sponsorcontactdag incl. een 9 holes golfwedstrijd. 

Kosten die worden gemaakt voor het vervaardigen van de logobordjes etc. zijn voor rekening van Princenbosch. 

Het tarief van sponsorlid basis (incl. logo vermelding) is € 1.800,- per jaar.

Het tarief voor een extra speelrecht bij een basissponsorlidmaatschap is € 1.500,- per jaar

Wildcards
Naast het basissponsorlidmaatschap met het speelrecht op naam is het ook mogelijk een bedrijfswildcard op naam van het bedrijf aan te gaan. Op deze bedrijfswildcard hebben maximaal 5 medewerkers van het bedrijf, die vooraf zijn aangemeld, speelrecht op vertoon van hun eigen NGF/pas.

 
De bedrijfswildcard mag eenmaal per dag 7 dagen per week benut worden. De medewerkers hebben geen Princenboschpas en kunnen niet aan wedstrijden deelnemen.
Bij de bedrijfswildcard horen dezelfde faciliteiten als bij het basissponsorlidmaatschap:

Het tarief voor een wildcard (incl. logo vermelding) is € 2.600,- per jaar.

Het tarief voor een extra een wildcard is € 2.300,- per jaar

 

Kosten die worden gemaakt voor het vervaardigen van de logobordjes etc. zijn voor rekening van Princenbosch.  

 

Het u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact op nemen met Richard Beenackers: 0161 - 431531 of richardbeenackers@princenbosch.nl