DE BELANGRIJKSTE REGELVERANDERINGEN 2019

Local Rules per 1 januari 2019

Plaatsen bij slecht weer langdurige regen extreme droogte etc. ook wel winterregels genoemd. De tekst luidt als volgt;

 

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het plaatsingsgebied dat voldoet aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal
 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een scorekaart, maar met de volgende beperkingen:
  • Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • Dit gebied moet in het algemeen gebied zijn

 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en vervolgens de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens regel 14.2b(2) en 14.2e

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Plaatsen bij slecht weer langdurige regen extreme droogte etc. ook wel winterregels genoemd. De tekst luidt als volgt;

 

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het plaatsingsgebied dat voldoet aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal
 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een scorekaart, maar met de volgende beperkingen:
  • Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • Dit gebied moet in het algemeen gebied zijn

 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en vervolgens de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens regel 14.2b(2) en 14.2e

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Als de bal van een speler in een hindernis ligt, ook wanneer dat bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de hindernis ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d.

 

Of, als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op op hole A2, A3, C2, C6, C7 en C9, als een extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de hindernis:

 • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de hindernis dat op dezelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist.
 • Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: twee clublengten, maar met deze beperkingen:
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
 • deze mag overal op de baan zijn behalve in dezelfde hindernis, maar
 • als meer dan een gebied van de baan binnen twee clublengten van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in de dropzone in hetzelfde gebied van de baan dat de bal het eerste raakte toen deze werd gedropt in de dropzone.

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Aangepaalde bomen en hun boomspiegels, alsmede jonge aanplant gemarkeerd met blauwe lintjes  vormen een verboden speelzone.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom, zijn boomspiegel of jonge aanplant of een dergelijke boom, zijn boomspiegel of jonge aanplant vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom, zijn boomspiegel of jonge aanplant vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1 e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.