teaser teaser teaser
teaser teaser teaser
teaser teaser teaser

Obligatie

Princenbosch kent sinds 2012 geen obligatie en inschrijfgeld.

Onderstaande informatie is bestemd voor leden die voor deze datum lid geworden zijn.

Stand afwikkeling obligaties – 25 april 2017

Na de uitbetalingen in april j.l. zijn er in totaal 449 obligaties afgewikkeld. Dit houdt in dat er na de start per november 2012, toen er in totaal 1338 obligaties af te wikkelen waren, er nu nog 724 gecedeerde (aan de Stichting overgedragen) obligaties te gaan zijn. Het huidige aantal niet gecedeerde obligaties bedraagt 165. Niet aan de Stichting overgedragen obligaties kunnen niet door de Stichting uitbetaald worden.

Hiermee liggen we, vooral door leden die een schenking hebben gedaan of een bartegoed hebben benut, enigszins voor op de destijds gemaakte planning. Een positieve ontwikkeling.

Komende schenkingen of het benutten van het bartegoed kunnen zorgen voor hogere aantallen van afgewikkelde obligaties. In dit kader dient opgemerkt te worden dat stijging of daling van het aantal senior-leden voor een versnelling of juist een vertraging kan zorgen. 

Op basis van de eerdere ervaringen kunnen jaarlijks  70 – 80 leden, incl. de obligaties van overledenen, rekenen op een uitbetaling van hun obligatie.  Voor het komende najaar houdt dat, in combinatie met uitbetalingen in april j.l., in dat we nog 10 tot 20 uitbetalingen verwachten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met P.N. de Coninck, lid van het Stichtingsbestuur, 06-53880814

Overzicht stand van afwikkeling

November 2016

April 2017

Verschil

Totaal uitbetaald

237

292

55

 

 

 

 

Betaald van nieuwe lijst *

54

109

55

Schenkers

50

52

2

Omzetting naar bartegoed **

81

105

24

Totaal afgewikkeld

368

449

81

 

 

 

 

Gevorderd op nieuwe lijst t/m. nummer

36

95

59

 

*    Uitbetalingen incl. de obligaties van overledenen

** De omzetting naar bartegoed zijn gemaximaliseerd op 150

 

Leden kunnen op de site in het deel voor leden meer informatie zien en treffen daar ook hun volgnummer op de lijst met af te handelen obligaties aan.

 

Namens, 

Stichting Beheer Afwikkeling Obligatieleningen Princenbosch