Clubmanager

Sinds 1 mei jl. is Ingeborg Hes de clubmanager van Golfclub Princenbosch. 

Ingeborg geeft t.a.v. de professionele organisatie uitvoering aan het bestuursbeleid en is eindverantwoordelijke voor de algehele operationele bedrijfsvoering.

- Zij geeft leiding aan secretariaat, de caddiemasters, marshals, shopmedewerksters en de schoonmaaksters en stuurt ze actief aan.

- Zij is het aanspreekpunt voor leden, gasten en gastgroepen.

- Zij onderhoudt goede samenwerking met de exploitant en diens contactpersonen en is hierin verbindende factor.

- Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van deelgebieden van de door het bestuur uitgezette marketing en communicatie beleid.

 

Ingeborg is aanwezig op werkdagen van 08:30 - 15:30 uur.  

Mocht u Ingeborg tegenkomen in het clubhuis, maak dan even kennis met haar. Ze wil zo snel mogelijk de leden van Princenbosch leren kennen. 

Daarnaast kunt u Ingeborg zowel telefonisch als per email bereiken.  

Tel: 0161 - 43 18 11 (optie 3)
E-mailadres:  clubmanager@princenbosch.nl

 

 

 Ingeborg Hes